Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to rodzaj zajęć ruchowych wspomagających rozwój dziecka. Bazuje ona na pierwotnych odruchach, które – jeśli niezostaną zintegrowane w odpowiednim momencie- mogą przeszkadzać w dlaszym rozwoju. Zajęcia odbywają się w odpowiedno przystosowanej i wyposażonej sali . Terapeuta dostosowywuje program zajęć indywidualnie do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i dysfunkcji.

Terapia Czaszkowo-krzyżowa

Terapia szaszkowo-krzyżowa jest terapią manualną polegającą na harmonizacji przeplywu przez organizm pacjenta plynu mózgowo-rdzeniowego. Powoduje to uruchomienie „mechanizmów naprawczych”, rozluźnienie zbyt napiętej tkanki podskórnej, a tym samym wyciszenie i rozluźnienie calego ciala.

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne

Mają one na celu usprawnić i korygować zaburzone funkcje a w wypadku niemożności – kompensować je za pomocą bardziej sprawnych funkcji np. w wypadku zaburzonej percepcji sluchowej wykorzystujemy u dziecka percepcje wzrokową i wrażenia dotykowe.

Zajęcia malej motoryki

Przeznaczone są dla dzieci które mają deficyty ruchowe w obrębie rąk. Poprzez zabawy manualne i zadania plastyczne , w trakcie zajęć dzieci usprawniają dlonie i palce, poprawiają koordynacje ruchową rąk, uczą się kontroli wzrokowo- ruchowej poprzez dostarczenie dodźców czuciowych.